Op 25 mei 2018 is de Europese richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht geworden. In Nederland is deze wet bekend onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). HCAW en Amsterdam Pirates hebben in het kader van deze wet hun bestaande privacybeleid aangescherpt. Er is een Privacy Policy opgesteld en in dit Privacy Statement leggen we op transparante wijze uit welke personen en instanties, binnen en buiten de beide verenigingen, betrokken zijn bij de opslag en het verwerken van de persoonsgegevens, die door hun leden, vrijwilligers, donateurs en overige relaties aan hen beschikbaar zijn gesteld.

Deze Privacy Policy is opgesteld naar het model van de Stichting AVG voor Verenigingen. Het doel van deze stichting is verenigingen te ondersteunen bij de invoering van maatregelen, die nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Sportkoepels als NOC*NSF en de KNBSB zijn aangesloten bij deze stichting. HCAW en Amsterdam Pirates zijn via de KNBSB aangesloten. In de Privacy Policy staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doel en hoe de opslag en de beveiliging is geregeld.

Volgens de AVG hebben alle personen, die wij in onze administratie hebben geregistreerd, het recht op inzage en wijziging van de persoonsgegevens, die zij aan ons beschikbaar hebben gesteld. Voor de European Champions Cup 2023 kan dat op twee manieren:

Via beide methoden komen uw ingevoerde wijzigingen of correcties in de gezamenlijke administratie van HCAW en Amsterdam Pirates terecht. De webmaster krijgt hiervan een melding. Mochten er twijfels zijn over de herkomst van de wijzigingen, dan wordt direct contact opgenomen met de eigenaar van de gegevens.

De privacyverklaring van Eventbrite vindt u hier.

HCAW en Amsterdam Pirates doen er binnen hun vermogen alles aan zich aan de wet te houden en de privacy van haar leden, vrijwilligers, donateurs en overige relaties te beschermen. Bescherming van de privacy binnen onze verenigingen is ook een vorm van onderling respect. Niemand wil dat zijn persoonsgegevens op straat komen te liggen. HCAW en Amsterdam Pirates vertrouwen er daarom op dat alle leden en vrijwilligers altijd zorgvuldig en integer omgaan met de persoonsgegevens van derden.

E-mail nieuwsbrief
Voor het opstellen en distribueren van de e-mail nieuwsbrief maken wij gebruik van de automatiseringsdient MailChimp. Van alle nieuwsbriefabonnees worden roepnaam, achternaam en e-mailadres bij MailChimp opgeslagen.

In de nieuwsbrief wordt door de organisatoren van de European Champions Cup onder meer door informatie verstrekt, die relevant of interessant is voor de relatie met die personen. Abonnees, die zich via de website of nieuwsbrief inschrijven, worden niet opgenomen in de ledenadministratie. De persoonsgegevens blijven bij MailChimp opgeslagen, totdat de abonnee zich heeft uitgeschreven.

Nieuwsbriefabonnees kunnen zich via de nieuwsbrief met de daarvoor aanwezige link uitschrijven. MailChimp hanteert strikte regels op het gebied van de beveiligng van persoonsgegevens, die zijn vastgelegd in haar Privacy Policy. Deze Privacy Policy geldt als verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

BECC Organisations

HCAWPiratesKNBSBWBSC

Nieuws

Nieuwsbrief
Nieuws
Downloads

Partners

WBSC europe
KNBSB
Topsport Amsterdam
Privacy Policy
Copyright ©ECC 2023 BLUECREATION
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram